DealRoom promises to provide ease of access to deal flows across the country and networking opportunities.

Gallery

Contact

+234 806 840 3681

23 Dipeolu Street, Off Awolowo way Ikeja, Lagos State.

info@dealroomng.com

Bessa na rynku obligacji nie oszczędzi nikogo prognozy Saxo na I kw 2022

fundusze obligacji prognozy

Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Realne Top 9 ciekawych faktów na temat technologii blockchain rentowności jeszcze nigdy nie były tak niskie i tak głęboko ujemne, zanim Fed rozpoczęła cykl podwyżek. Być może dlatego, próbując wypiętrzyć krzywą rentowności, członkowie Rezerwy Federalnej dyskutowali o redukcji bilansu Fed.

Jego zdaniem, wsparciem dla krajowego rynku powinna być również wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wokół pieniędzy unijnych wciąż jest jednak sporo niepewności. W PiS trwa bowiem poprawianie ustawy o Sądzie Najwyższym mającego odblokować te środki. Złożony w trybie poselskim (a więc bez konsultacji społecznych i międzyresortowych) projekt spotkał się ze stanowczym sprzeciwem prezydenta Andrzeja Dudy. Ważne jest tu słowo – OCZEKIWAĆ, bo wyceny obligacji zaczynają rosnąć szybciej niż faktycznie dochodzi do tych obniżek.

W Europie obligacje śmieciowe płacą o 310 punktów bazowych w porównaniu z odpowiednikami o wysokiej jakości, co odzwierciedla trudniejsze warunki makroekonomiczne. Gdy banki centralne zaczęły agresywnie podnosić stopy procentowe, prawdopodobieństwo recesji wśród czołowych ekonomistów wzrosło, a kontrakty futures na obligacje przedwcześnie zaczęły wyceniać zbliżający się cykl cięć. Jednak banki centralne trzymały się swojej narracji “wyżej na dłużej”, niepokojąc rynki przez cały 2023 rok. Następnie stopy procentowe wzrosły do najwyższego poziomu od ponad piętnastu lat. Pomimo problemów gospodarczych, decydenci nie spodziewają się agresywnego obniżenia stóp procentowych w 2024 r. Jednak recesja w gospodarce USA może szybko to zmienić.

Ich indeks od czerwcowego dołka podskoczył już o prawie 7 proc. Jednocześnie w najbliższym regionie, zarówno na Węgrzech, a zwłaszcza w Czechach, cykl gospodarczy i stopy procentowej jest dużo bardziej zaawansowany niż w Polsce i kapitał międzynarodowy raczej nie powinien tam przepływać − tłumaczy. – Rentowności funduszy są już dostatecznie wysokie, aby generować wyniki na poziomie 2-3%. Liczymy, że dodatkowo fundusze osiągną zysk kapitałowy i najlepsze fundusze w bieżącym roku osiągną stopy zwrotu 5% i wyżej – przewiduje Mariusz Zaród z Quercusa. − Fundusze w dalszym ciągu będą pod presją podwyżek stop procentowych, wydaje się, że rynek jeszcze nie wycenił całego cyklu podwyżek, co będzie negatywnie wpływać na wyniki.

Okam Capital z emisją nowych obligacji

Warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów nie podniosło kuponów, więc atrakcyjność ta dotyczy tylko rynku wtórnego. Jednocześnie zaryzykujemy tezę, że w skali całego 2023 r. Lepiej wypadną jednak fundusze obligacyjne oparte o obligacje stałokuponowe. Te instrumenty można także traktować, w https://www.tradebot.online/ile-pieniedzy-potrzebujesz-aby-rozpoczac-handel-akcjami/ kontekście portfela inwestycyjnego, jako ten element, który daje pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek realizacji scenariusza głębokiej recesji w Polsce lub na świecie – zaznacza Dariusz Kędziora. Większy optymizm przejawia Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Generali Investments TFI.

– Utrzymujemy neutralne nastawienie do funduszy obligacji korporacyjnych. Środowisko makroekonomiczne będzie dużo bardziej sprzyjające niż w 2023 (silniejszy konsument, mocny rynek pracy, lepszy wzrost PKB). Niższe będą też koszty finansowania, co wpłynie pozytywnie na cashflow finansowy. Z drugiej strony, spready kredytowe polskich obligacji znacząco się zawęziły, zarówno ze względu na lepsze perspektywy emitentów, jak i napływy do funduszy o niskim duration – zauważa Andrzej Czarnecki. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych.

fundusze obligacji prognozy

Dlatego podtrzymujemy konserwatywne stanowisko i do rynku obligacji korporacyjnych podchodzimy w sposób oportunistyczny. Jedynym sposobem na skuteczne nawigowanie po tych rynkach jest precyzyjne dobieranie obligacji korporacyjnych o możliwie najkrótszym czasie trwania i trzymanie tych obligacji do terminu wykupu, aby uniknąć strat kapitałowych. Mimo iż gotówka jest toksyczna w otoczeniu wysokiej inflacji, mądrze jest zachować płynność, aby móc otworzyć pozycje, kiedy tylko w przyszłości pojawią się nowe okazje.

Archicom zwiększy emisje obligacji kosztem niższej podaży długu z Echa

I dodaje, że w przypadku dalszych podwyżek, WIBOR powinien wzrosnąć i przełożyć się na wzrost oprocentowania – w tym przypadku reset kuponów będzie następował z opóźnieniem. Z kolei w scenariuszu dalszego zacieśniania monetarnego będą narastały problemy z płatnościami odsetek i wykupami obligacji przez emitentów. Rząd przygotował też szereg rozwiązań, których celem jest zniwelowanie rosnących cen energii w przyszłym roku (m.in. zamrożenie cen gazu, dodatek węglowy, dodatek do innych paliw niż węgiel). Tym samym rzeczywiste potrzeby pożyczkowe sektora publicznego będą najprawdopodobniej znacząco wyższe od kwoty założonej w projekcie ustawy. A to oznacza emisję długu, co nie pozostanie bez wpływu na rentowności. Z szacunków banku Credit Agricole wynika, że deficyt sektora general government wyniesie 261 mld zł wobec 141,4 mld zł w 2022 r.

  1. Znalazł się nietypowy fundusz, który zapewne niewielu inwestorów indywidualnych generalnie interesuje – Pekao Obligacji Samorządowych.
  2. Dużo ciekawiej wygląda portfel Rockbridge Obligacji Korporacyjnych, który wprawdzie w nazwie marketingowej sugeruje, że zysków szuka głównie na rynku papierów przedsiębiorstw, jednak te na koniec czerwca stanowiły zaledwie 27 proc.
  3. Tym samym rzeczywiste potrzeby pożyczkowe sektora publicznego będą najprawdopodobniej znacząco wyższe od kwoty założonej w projekcie ustawy.
  4. Aktywa o długim czasie trwania, takie jak obligacje o ratingu inwestycyjnym, będą musiały zostać ponownie wycenione.

Nie bez znaczenia jest także koniunktura na rynkach bazowych, gdzie rentowności również mają spadać. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się bessa na rynku obligacji, w efekcie której krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych przesunie się wyżej, a równocześnie nastąpi bessowe spłaszczenie. Krótki koniec krzywej dochodowości będzie nadal rosnąć w obliczu bardziej agresywnej polityki pieniężnej. Przewidujemy, że rentowności dziesięcioletnich obligacji napotkają silny opór na poziomie 2 proc.

To jeszcze nie czas na odreagowanie cen obligacji – uważa. Tytuł artykułu sugeruje zyski na polskich obligacjach i duże ryzyko związane z ich posiadaniem. Zysk został na wskroś opisany w treści, natomiast żaden ze specjalistów nie pokusił się o określenie nadmienionego w tytule ryzyka w zakresach nominalnych jak i znormalizowanych. Niestabilny krajobraz geopolityczny zwiększy zmienność rynku. Stany Zjednoczone stoją w obliczu napięć geopolitycznych na Ukrainie, w Izraelu i na Tajwanie.

Ponadto odejście Mattarelli ze stanowiska prezydenta republiki otwiera możliwość kolejnego kryzysu politycznego, który mógłby doprowadzić do nowych wyborów, jeżeli Mario Draghi zdecyduje się na zmianę miejsca pracy na il Quirinale. Dlatego też można bezpiecznie przyjąć, że spread włosko-niemiecki będzie rosnąć przez cały rok, przy czym znaczna część tego wzrostu przypadnie na I kwartał, ponieważ niepewność polityczna jest nadal wysoka. W ramach najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym Draghi nadal będzie kierował rządem jako premier, spread włoskich i niemieckich obligacji skarbowych może wzrosnąć do 160 pb.

PragmaGO wyemituje pierwsze obligacje w euro

Popatrzmy historycznie na notowania obligacji 10-letnich i stóp procentowych NBP. Popatrzmy na notowania obligacji skarbowych 10-letnich w Polsce – wzrost w ciągu roku z 1,5% do blisko 6,5%. W takim przypadku spada wartość obligacji ze stałą stopą, gdyż kupujący oczekują wyższych rentowności niż stałe oprocentowanie obligacji i obligacje te zaczynają być notowane nawet istotnie poniżej wartości nominalnej. Fundusze dłużne, czyli inwestujące w obligacje stanowią blisko 1/3 aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce, a po odjęciu funduszy niepublicznych to blisko połowa aktywów. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Eksperci Credit Agricole wskazują jednak, że w przypadku znaczącego wzrostu rentowności, możliwe jest wznowienie przez NBP skupu obligacji na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Takie działanie obniżałoby rentowności papierów skarbowych i stabilizowało rynek. To z kolei mogłoby się przyczynić do zwiększenia popytu na polski dług ze strony inwestorów zagranicznych. Optymizm nieco studzi Andrzej Czarnecki z Generali Investments.

W polskiej gospodarce czas hamowania na dwa tempa

W związku z tym, że Amerykanie pójdą do urn wyborczych w listopadzie, sytuacja polityczna w 2024 r. Prawdopodobnie zmieni się w impas, obniżając impuls fiskalny i zwiększając niepewność co do wzrostu gospodarczego. ‘Do tego premia oferowana przez “wuzetki” ponad WIBOR pozostaje na bardzo wysokim poziomie, co stwarza szansę, aby zyskać także na wzroście cen ‘Wuzetki żadnej premii nad wibor nie mają. Eksperci z TFI wskazują też na potencjał obligacji korporacyjnych, którym sprzyjać będzie ożywienie w gospodarce i poprawiające się zyski spółek. Dariusz Kędziora, dyrektor zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi w Pekao TFI zauważa natomiast, że to, co działać będzie na niekorzyść polskiego długu, szczególnie na początku 2024 roku, to rekordowe emisje ze strony Ministerstwa Finansów.

Admin

Author

Admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *